Php

Steknite neophodna znanja u trenutno najrasprostranjenijem i najkorišćenijem serverskom programskom jeziku koji se koristi na web-u. Ovi kursevi omogućiće Vam da savladate veštine izrade php web aplikacija, upravljanje bazama podataka i uvesti Vas u objektno orjentisano programiranje.

Fond: 40 časova
Trajanje kursa: 2 meseca
Cena kursa: 340.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

Osnovni kurs Php Development omogućiće Vam da savladate sintaksu i osnovne elemente Php programiranja.
Tokom dva meseca osnovnog kursa Php programiranja naučićete sledeće:

 • Osnove funkcionisanja serverskih tehnologija
 • Osnove frontend developmenta (html, css)
 • Upravljanje MySQL bazama podataka
 • Izrada osnovnih elemenata na web-u, web forme, autentikacije, pisanje funkcija, manipulacija nizovima, upravljanje sesijama itd.

Kurs je koncipiran tako da polaznika bez prethodnog iskustva pripremi za slušanje naprednog kursa php programiranja.
Napravite prve korake u php programiranju. Kliknite ispod i prijavite se za ovaj kurs.

Fond: 60 časova
Trajanje kursa: 3 meseca
Cena kursa: 420.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

Napredni kurs Php Developmnet pribižiće naprednije tehnike objektno orijentisanog programiranja, ali i uvesti Vas u funkcionisanje samog servera koji pokreće php. Tokom dva meseca naprednog kursa imaćete priliku da naučite:

 • Osnove administracije i održavanja linux operativnih sistema
 • Objektno orijentisano programiranje, metode, klase
 • Korišćenje php biblioteka

Rad u okviru kursa odvija se u grupama do 8 polazika i imperativ za svakog našeg profesora je potpuna posvećenost polazniku, a strateški cilj škole je produkcija kvalitetnih stručnjaka sa osnovom koja im omogućuje da se snađu i sa najkomplikovanijim zadacima koji se iznesu pred njih.

Fond: 40 časova
Trajanje kursa: 2 meseca
Cena kursa: 380.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

Laravel je jednostavan ali ekspresivan i moćan.Nauči da razvijaš složene platforme i projekte sa nekoliko linija koda koristeći neke od najmoćnijih karakteristika Laravela. Izbegni bespotrebno pisanje koda i fokusiraj se na funkcionalnost, ne na kod.
Tokom ovog kursa naučićete kakav je framework Laravel i kako ga iskoristiti za kreiranje profesionalnih platformi.
Na ovom kursu ćete naučiti:

 • Nove PHP artisan karakteristike
 • Middlewar-i za Laravel
 • Validacije upita
 • Upravljanje greškama
 • Migracije baza
 • Autentikacija u Laravel-u
 • Sesije i korisnički profili
 • Kreiranje naloga
 • Kreiranje i validacija formi
 • Upravljanje fajlovima
 • I sve drugo što Vam je neophodno za razvoj složenih aplikacija.

Tokom ovog kursa koristićete Laravel kako bi kreirali potpuno funkcionalnu platformu od početka. Takođe ćete upoznati sve alate koji su Vam neophodni kako bi postigli veću produktivnost tokom razvoja aplikacija, posebno aplikacija razvjenim na Laravel-u.
Kako biste pohađali ovaj kurs neophodno je da imate završen napredni PHP Developer kurs u našoj školi ili adekvatno no znanje.

SyntaxMedia newsletter

Stay informed on our latest news!

Subscribe to SyntaxMedia newsletter feed