Linux

Linux server razvijena varijanta Linux operativnog sistema dizajniranog prema potrebama korisnika poslovnih aplikacija kao što su mreže, administracija sistema, web servisi ili upravljanje bazama.

Fond: 20 časova
Trajanje kursa: 1 Month
Cena kursa: 240.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

Namenjen je svima koji žele da ovladaju administracijom Linux Servera, sistemskim procesima, korisnicima, administracijom i konfiguracijom mreže, virtualizacijom sistema i drugim naprednim tehnikama koje Linux sistem administratori vrše u svom svakodnevnom radu.
Kroz ovaj kurs prolaznici će proći sledeće oblasti:

  • Upravljanje sistemskim procesima
  • Upravljanje sistemima datoteka
  • Upravljanje korisnicima
  • Upravljanje performansama sistema
  • Mrežni hardver
  • Bezbednost
  • Web usluge i internet serveri

Naučite instalalirati i konfigurisati Linux server i upravljati performansama i procesima na njemu. Prijavite se na kurs Linux System Administrator.

SyntaxMedia newsletter

Stay informed on our latest news!

Subscribe to SyntaxMedia newsletter feed